Hi, How Can We Help You?
  • Email Address: visa@visumtyrkia.com

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

VILKÅR FOR BRUK

Velkommen til visumtyrkia.com

Visumtyrkia.com (“Visum Tyrkia”, “vi”, “oss”, “vår”) som tilbyr sine visumbehandlingstjenester og andre reiserelaterte tjenester til deg delvis gjennom nettstedet visumtyrkia.com (“nettstedet”) og gjennom mobilappene deres (samlet blir disse tjenestene og appene, inkludert nye funksjoner og sider, referert til som “tjenestene”). Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller modifisere noen del av disse bruksvilkårene når som helst. Hvis vi gjør dette, vil vi legge ut endringene på denne siden og tydelig indikere, øverst på siden, når disse endringene skjedde. Vi vil også varsle deg, enten via Tjenestens grensesnitt eller på andre måter. Alle slike endringer trer i kraft tidligst fjorten (14) dager etter at de er lagt ut, bortsett fra når de er endringer som involverer nye funksjoner i tjenestene eller endringer som er gjort av juridiske årsaker. Disse kan tre i kraft umiddelbart. Din fortsatte bruk av tjenesten selv etter disse endringene anses å indikere at du godtar de nye bruksvilkårene.

I tillegg, når du bruker visse tjenester, vil du være underlagt ytterligere betingelser knyttet til disse tjenestene. Disse vil bli lagt ut på tjenesten fra tid til annen, inkludert, men ikke begrenset til, personvernreglene som du finner på https://visumtyrkia.com/wordpress/sekretesspolicy/ Vi vil kun referere til disse vilkårene i disse vilkårene for bruk .

Tilgang til og bruk av tjenesten

Registreringsplikt: Du kan bli pålagt å registrere deg på noen av nettstedene for å få tilgang til og bruke noen av tjenestens funksjoner. Dersom du velger å registrere deg i Tjenesten, har du samtykket i at du skal gi sann, korrekt og fullstendig informasjon om deg selv som angitt i Tjenestens registreringsskjema. Registreringsdetaljer og visse andre personlige opplysninger håndteres i samsvar med vår personvernerklæring. Hvis du er under 13 år, har du ikke rett til å bruke tjenesten uansett om du registrerer deg eller ikke. Hvis du er under 18 år, kan du bruke tjenesten, uavhengig av om du er registrert eller ikke, kun med godkjenning fra en forelder eller foresatt.

Tjenesten inkluderer visse tjenester som er tilgjengelige via mobile enheter (samlet “Mobiltjenester”). Når du besøker Tjenesten via en mobilenhet, vil selvfølgelig din mobilleverandørs normale takst, datamengde og andre gebyrer som kan påløpe gjelde. I tillegg kan enkelte deler av mobiltjenestene være forbudt eller begrenset til nedlasting, installasjon eller bruk av din spesifikke leverandør. Det er heller ikke sikkert at alle Mobiltjenester fungerer på alle enheter eller via alle tilbydere. Ved å bruke mobiltjenestene godtar du at vi kan kommunisere med deg angående Visum Tyrkia og andre produkter via SMS, MMS, tekstmeldinger eller andre elektroniske typer meldinger til din mobile enhet, og at viss informasjon om din bruk av mobiltjenestene kan være overført til oss. I tilfelle du endrer eller deaktiverer mobilnummeret ditt, lover du herved å oppdatere informasjonen på din Visa Tyrkia-konto for å sikre at meldingene dine ikke sendes til den som overtar ditt gamle nummer.

Regulering av tjenesten

Visumregler kan endres uten varsel. VIsum Tyrkia er ikke ansvarlig for slike endringer eller for forsinkelser eller tap på grunn av dem.
Visa Tyrkia er ikke ansvarlig for kostnader, skader eller utgifter fra feil eller hendelser, inkludert men ikke begrenset til ansvar for endringer i reiser, avbrudd i salg eller hindringer/begrensninger i reiser og for disse relaterte utgiftene og tilleggskostnadene. Uansett om skadene og utgiftene er tilfeldige, direkte, følger av arrangementet, spesielle gebyrer, prøvegebyrer eller annet, og også, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller inntekt utover landets visumavgifter betalt av kunden for visum behandling uavhengig av omstendighetene og uavhengig av om Visum Tyrkia har kunnskap om at disse skadene kan oppstå eller ikke, og om Visum Tyrkia er, eller ikke, er ansvarlig for eller bidrar til årsaken. Visa Tyrkia vil gjøre alt for å overholde leveringstider, men kan ikke garantere noen leveringstider.
Visa Tyrkia er ikke ansvarlig på noen måte for forsinkelser eller tap forårsaket av hendelser utenfor vår kontroll. Inkludert, men ikke begrenset til, værforhold, force majeure, krig, politiske stridigheter, opptøyer, streik eller myndighetshandlinger (inkludert forsinkelser eller avbrudd på offentlige nettsteder).

Visa Tyrkia er ikke ansvarlig for handlinger eller mangel på handlinger fra myndigheter eller dets tjenestemenn og ansatte. Visa Tyrkia er ikke, og skal ikke holdes ansvarlig for handlinger, eller mangel på handling, fra noen lands myndigheter. Behandlingstid for turistvisum er et estimat basert på vår tidligere interaksjon med myndighetene via landenes nettsider. Visa Tyrkia er ikke, og skal ikke holdes, ansvarlig for behandlingstider.
Visumkrav for spesifikke land bestemmes av landets regjering og kan endres uten varsel. Visa Tyrkia streber alltid etter å tilby fullstendig og oppdatert informasjon, men vi kan ikke garantere at informasjonen vi tilbyr er den mest komplette og oppdaterte. Visa Tyrkia kan ikke holdes ansvarlig for slik informasjon.

ANGRERETT:

Vi tilbyr kun refusjon på forespørsel hvis disse forespørslene faller innenfor våre standard refusjonsretningslinjer. Disse retningslinjene er laget av Visa Tyrkia med håp om at de vil møte behovene til våre kunder. Du finner dem her under. For refusjonsforespørsler som faller utenfor disse retningslinjene, vennligst kontakt oss direkte.
1-) Hvis søknaden din ikke har blitt gjennomgått av vårt team og ikke sendt til myndighetene for godkjenning, kan du få kreditt for hele beløpet for Visa Tyrkia-behandlingsgebyret samt myndighetenes gebyrer (visumkostnad).
2-) Hvis søknaden din har blitt vurdert av vårt team, men ennå ikke sendt inn til myndighetene, kan du få full refusjon av myndighetenes gebyrer (visumkostnad).
3-) Dersom søknaden din er sendt inn til myndighetene for godkjenning eller hvis visumet allerede er utstedt, kan vi dessverre ikke gi deg refusjon.

Vilkår for bruk

Krav til brukeren:

Du er ansvarlig for all kode, videoer, bilder, informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, meldinger eller annet materiale (“Innhold”) som du laster opp, legger ut, publiserer eller viser (heretter kalt “lastet opp”) eller e-post eller annen bruk via tjenesten. Du samtykker i å ikke (a) bruke tjenesten til ulovlige formål (inkludert, men ikke begrenset til brudd på data-, personvern- eller eksportlover) eller på noen måte som forstyrrer eller forstyrrer stabiliteten og driften av tjenesten eller dens komponenter, eller (b) endrer , tilpasse eller forsøke å hacke tjenesten, eller forsøke å få uautorisert tilgang til tjenesten eller dens relaterte systemer eller nettverk.
Når vi sender visum til et annet land, er det viktig at du umiddelbart bekrefter at informasjonen i dokumentet er korrekt og at passet ditt er gyldig i minst 6 måneder fra reisen starter. Visumet ditt sendes via e-post, men er også tilgjengelig på kontoen din. Visa Tyrkia er ikke ansvarlig for klienter som ikke er i stand til å motta meldingen på grunn av spam eller feilstaving i den oppgitte e-postadressen.

Kostnader:

Når det gjelder de delene av Tjenesten som krever et gebyr, kan du bli bedt om å oppgi informasjon om ditt kredittkort eller annen type betaling. Du er ansvarlig for, og garanterer, at all slik informasjon er korrekt og at du har rett til å bruke den typen betaling. Du må umiddelbart oppdatere kontoinformasjonen din med eventuelle endringer (for eksempel en endring i faktureringsadressen eller kredittkortets utløpsdato) som kan forekomme. Hvis du bestrider noen betalinger, må du varsle Visa Tyrkia innen seksti (60) dager etter at betalingen ble utført. Vi forbeholder oss retten til å endre våre avgifter. Visa Tyrkia kan velge å ta betaling via faktura, i slike tilfeller vil fakturaen med full betalingskrav bli utstedt i inneværende måned. Betalingen må være mottatt av Visa Tyrkia innen tretti (30) dager etter at fakturaen ble sendt, ellers vil Tjenesten bli kansellert. Ubetalte fakturaer er underlagt et forsinkelsesgebyr tilsvarende 1,5 % per måned av utestående hovedstol, eller det maksimale som er tillatt ved lov, avhengig av hva som for øyeblikket er lavest. I tillegg kommer andre utgifter til innkreving av faktura. Du er ansvarlig for å betale skatt knyttet til tjenesten i tillegg til de tyrkiske skattene basert på Visa Tyrkias nettoinntekt.